In Ha Noi City
In Ha Noi City

Showroom Ly Nam De


No 30 B-C-D, Lý Nam De, Hoan Kiem Dist, Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 7 47 47 77 - Fax: (84 - 4) 3 7 47 47 28
Email: Showroom.lnd@eurowindow.biz
Showroom staff : Ms Hoang Thanh Hoa - Ms Mai Hai Yen

....................................................................................................


Showroom Lang Ha

No 3 Lang Ha st., Ba Dinh Dist, Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 5 12 14 15 - Fax: (84 - 4) 3 5 12 14 16
Email: Showroom.lh@eurowindow.biz
Showroom staff: Ms Mai Hai Yen - Ms Trang Thi Bao Ngoc

......................................................................................................


Showroom Truong Chinh

No 60 Truong Chinh st., Dong Da Dist, Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 868 8995 - Fax: (84 - 4) 3 868 8997
Email: Showroom.tc@eurowindow.biz
Showroom Staff: Ms Nguyen Nhu Bao - Ms Nguyen Thi Hoai Ngoc


........................................................................................................

Showroom Me Linh
Melinh PLAZA Trade center, Km 8 Thăng Long - Noi Bai Highway
Tel: (84 - 4) 6 287 5088 - Fax: (84 - 4) 6 287 5087
Email: Showroom.ml@eurowindow.biz
Showroom staff: Ms Ngo Kim Anh -Ms Nguyen Thi Tra
                                        Ms Trang Thi Kim Nhung
 Showroom Kim Lien
No 40 Kim Lien (new) st., Dong Da Dist, Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 573 8535 - Fax: (84 - 4) 3 573 8528
Email: Showroom.kl@eurowindow.biz
Showroom staff: Ms Mai Thu Trang -Ms Trang Van Anh
......................................................................................................

Showroom Hoang Quoc Viet
No 59 Hoang Quoc Viet st., Cau Giay Dist., Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 7913 838- Fax: (84 - 4) 3 7916 347
Email: showrom.hqv@eurowindow.biz
Showroom staff: Ms Pham Thi Ngoc Canh - Ms Nguyen Thi Thu Thuy


.........................................................................................................


Showroom Khuat Duy Tien
No 106 Khuat Duy Tien st., Thanh Xuan Dist, Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 55 44 655- Fax: (84 - 4) 3 55 44 656
Email: showrom.kdt@eurowindow.biz

........................................................................................................


Showroom Ha Dong
No 65 Quang Trung st., Ha Dong Dist., Ha Noi City
Tel: (84 - 4) 3 311 77 00 - Fax: (84 - 4) 3 311 77 37
Email: showrom.hd@eurowindow.biz
Showroom staff:
Ms. Nguyen Thi Tra - Ms. Nguyen Thi Hoai Ngoc

........................................................................................................


Showroom Long Bien
No 479 Nguyen Van Cu st., Long Biet Dis, Hà Nội
Tel:  (84 - 4) 3 873 6817/3 8736818
Fax: (84 - 4) 3 873 8612
Email: showrom.lb@eurowindow.biz


......................................................................................................

This article has been viewed: 10500
Video clip
Showroom Systems
Showroom No.30 in Ly Nam De
30 B-C-D Ly Nam De, Hoan Kiem
Tel: (84 - 4) 3 7 47 47 77
Showroom No.36 in Ly Nam De
36 Ly Nam De, Hoan Kiem
Tel: (84 - 4) 3 7 47 47 65
Showroom in Lang Ha
No.3 Lang Ha, Ba Dinh
Tel: Tel: (84 - 4) 3 5 12 14 15
Showroom in Truong Chinh
No.60 Truong Chinh, Dong Da
Tel: (84 - 4) 3 8 688 996
Showroom in Me Linh
Melinh PLAZA, km8, Thang Long - Noi Bai
Tel: (84 - 4) 6 2 875 088
Showroom in Kim Lien
40 Xa Dan, Dong Da
Tel: (84 - 4) 3 5 738 535
Showroom in Hoang Quoc Viet
59 Hoang Quoc Viet, Cau Giay
Tel: (84 - 4) 3 7913 838
Showroom in Khuat Duy Tien
106 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan
Tel: (84 - 4) 3 55 44 655
Showroom in Ha Dong
65 Quang Trung, Ha Dong
Tel: (84 - 4) 3 311 77 00
Showroom in Long Bien
479 Nguyen Van Cu, Long Bien
Tel: (84 - 4) 3 873 6817
Showroom in Hang Xanh
359 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tel: (84 - 8) 3 512 1086
Showroom in Kinh Duong Vuong
150 Kinh Duong Vuong, Ward 12, 6 district
Tel: (84 - 8) 3 8 779 533
Showroom in Da Nang City
60B Nui Thanh, Hai Chau, Da Nang City
Tel: (84 - 511) 3 582 877
Showroom In Hai Phong City
No. 273, To Hieu, Le Chan, Hai Phong City
Tel: (84 - 31) 3 956 111/222
Showroom In Quang Ninh
Ha Long Tower, Coal store 1 2 Be Tong str, Bach Dang ward, Ha Long City
Tel: (84-33) 3 55 66 69 / 55 66 89
Showroom in Thanh Hoa City
Lot CC4 - Industrial Park Northwest Station, Dong Tho ward, Thanh Hoa City
Tel: (84 - 37) 3 964 964/3 964 965
Showroom in Vinh City
Home B Area C1 Techco, Quang Trung st., Vinh City
Tel: (84 - 38) 3 588 808
Showroom in Dong Hoi City
No 13A Trang Hung Dao st., Dong Hoi City, Quang Binh Provinces
Tel: (84 - 52) 3 843 105
Hue
Showroom in Hue City
No 93 Hung Vuong st., Hue City
Tel: (84 - 54) 3 88 33 11
Showroom in Nha Trang City
146 Le Hong Phong, Phuoc Hai, Nha Trang City
Tel: (84 - 58) 6 250 289
Showroom in Quy Nhon City
No 380 Tran Hung Dao st., Quy Nhon City, Binh Dinh Provinces
Tel: 056 3 813 988
Showroom in Bing Duong City
454 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong City
Tel: (84 - 650) 3 872 714
Showroom in Can Tho City
No 180 Tran Hung Dao st, An Nghiep ward, Ninh Kieu Dist, Can Tho City
Tel: (84 - 710) 6 250 679
Showroom in Vung Tau City
No 300 Truong Cong Dinh, 8 ward, Vung Tau City
Tel: (84 - 64) 6 255 145
Showroom In Bien Hoa City
1/22 Phạm Văn Thuận, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa
Tel: (84 - 61) 8822595 - 8822596
Tìm chúng tôi trên Facebook