CBNV Eurowindow thảo luận sửa đổi Quy trình đánh giá kết quả công việc KPIs (QT42-EW)

CBNV Eurowindow thảo luận sửa đổi Quy trình đánh giá kết quả công việc KPIs (QT42-EW)

Thứ Bảy, 02/11/2019 11:56

|

Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế, từ đó đưa ra sáng kiến cải tiến hiệu quả thực hiện Quy trình đánh giá kết quả công việc KPIs (QT42-EW), sáng ngày 23/10/2019, gần 200 lãnh đạo toàn quốc và NV khối văn phòng tại Hà Nội đã tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến sôi nổi tại buổi hội thảo KPIs.

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, được thể hiện chi tiết thông qua các số liệu, chỉ tiêu định lượng rõ ràng... Đây là công cụ đo lường đã dần trở nên quen thuộc đối với cả người lao động và cán bộ quản lý làm việc ở Eurowindow.

Hướng tới mục tiêu gia tăng năng suất và hiệu quả công việc, năm 2018 - 2019, Eurowindow đã tập trung xây dựng và áp dụng chính sách khoán KPI đối với các lãnh đạo quản lý khối sản xuất trực tiếp, song việc triển khai chưa thực sự triệt để theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị. KPI chưa trở thành công cụ thiết thực cho lãnh đạo trong quản lý hiệu quả công việc và chủ động trong việc quyết định lương của nhân sự cấp dưới.

Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, thời gian để cán bộ quản lý triển khai báo cáo toàn bộ nội dung giao việc, đánh giá kết quả hàng ngày đối với nhân viên mất nhiều thời gian; việc đánh giá tuân thủ chỉ dựa trên biểu mẫu chung, chưa phản ánh đúng tính chất kết quả công việc của từng người đối với một số bộ phận... Bao quát hơn, ở mức độ công ty đang triển khai cam kết mục tiêu và bộ chỉ số nhưng hoạt động báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) của các Phòng ban/Bộ phận đều chưa thực hiện theo mục tiêu. Bộ chỉ số chỉ thiên về báo cáo sự vụ diễn ra hàng ngày. Thực tế, các đợt kiểm tra đột xuất trong tháng 11 và tháng 12/2018 cho thấy mức độ mức độ tuân thủ thực hiện Quy trình đánh giá kết quả công việc KPIs (QT42-EW) chưa cao.

Toàn cảnh buổi hội thảo KPIs sáng ngày 23/10/2019

Nhằm mục tiêu thực hiện Quy trình đánh giá kết quả công việc KPIs (QT42-EW) hiệu quả hơn trong thời gian tới, tại hội thảo, một số ý kiến đề xuất: Form biểu mẫu báo cáo chỉ nên đưa ra các đầu mục chung còn nội dung, tiêu chí cụ thể các đơn vị, bộ phận sẽ đề xuất thay đổi cho phù hợp; cân đối tỷ trọng đánh giá kết quả công việc thực hiện và ý thức, các phòng ban tự xác định tỷ trọng cho các đầu mục công việc theo mục tiêu chất lượng; cần thành lập 1 nhóm phát triển phần mềm quản lý giao việc để phản ánh được tất cả công việc, tạo thuận tiện cho các phòng ban triển khai hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng nhấn mạnh, tính tuân thủ thực hiện Quy trình 42 cần được nâng cao, thay đổi từ chính tư duy của các lãnh đạo lan tỏa đến nhân viên. Về bản chất, mục đích của việc áp dụng QT42-EW là để cán bộ quản lý đánh giá được chính xác năng lực của CBNV cấp dưới thông qua khối lượng công việc hoàn thành, thời gian sử dụng để triển khai 1 đầu mục công việc. Đây là yếu tố quan trọng để công ty xem xét, đánh giá tăng thu nhập cho người lao động hoàn thành xuất sắc công việc. Đồng thời, BSC&KPI đang trở thành một công cụ hữu hiệu để cán bộ quản lý dựa trên đó có những điều chỉnh phù hợp về khối lượng công việc giao cho CBNV cấp dưới, gia tăng hiệu quả hoạt động của phòng ban và của cả công ty.

Việc xây dựng được một bộ KPI phù hợp giúp Eurowindow vừa kiểm soát được mục tiêu vừa đánh giá được hiệu quả công việc và tạo động lực cho người lao động không phải là việc dễ dàng. Để tiến tới đánh giá kết quả công việc KPIs của tất cả các bộ phận, phòng ban gián tiếp, phần mềm E – Office dự kiến sẽ được áp dụng thử nghiệp trong quy trình giao việc, báo cáo, trình ký văn bản, hồ sơ… bắt đầu từ 01/11/2019.

 Lượt xem: 141
Thống kê